(H)erken je talenten.
Stimuleer en smeedt ze tot competenties.
Gebruik ze om droom en doel te bereiken.

Executive en business coaching

Na een rijke carrière als leidinggevende besloot Siegfried in 2008 zijn ervaring te gebruiken om vanuit een ideologisch perspectief diverse bedrijven, directieleden, teams en individuele werknemers mee te begeleiden naar een betere toekomst.

Onder de professionele begeleiding van Siegfried wordt er samen met jouw mensen aan de voorliggende struikelblokken gewerkt, versnellen we hun groeiproces en scherpen we hun talenten verder aan. Een hoge graad van persoonlijke ontwikkeling ligt immers aan de basis van een optimaal gevoel en prestaties.

Een werkmiddel dat hiervoor gebruikt wordt is 'Insights', een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om via persoonlijke profielen betere inzichten te bezorgen. Insights vormt een sterke fundering om later verder op te kunnen bouwen.

Business Coach

Haal het maximum uit je onderneming

Je onderneming heeft heel wat potentieel, maar er zijn nog struikelblokken? Geen zorgen. Na een briefing van de directie volgt een gesprek met de directieleden en sleutelpersonen. Individuele groeipunten worden gedetecteerd en de huidige groepsdynamiek wordt geanalyseerd. Daarna wordt zowel de communicatie als organisatie in haar geheel gestroomlijnd.

Na deze gesprekken volgt een presentatie aan de voltallige groep en worden bovenvermelde elementen op discrete wijze onthuld. Hierbij wordt bijzondere aandacht aan organisatie- en communicatieaspecten besteed. Dit zorgt meteen voor een beter begrip van het team. Indien aangewezen kunnen specifieke bijkomende trajecten gedefinieerd worden.

Door de medewerkers te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling wint je organisatie bij een betere binding met de medewerker én krijg je er een meer gemotiveerde en inspirerende medewerker voor terug.

Team Coach

Gidst jouw team naar succes

Afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt, kan het aangewezen zijn om het voltallige team, of delen daarvan, mee op weg te helpen en te sturen. Dit gebeurt in transparant overleg met de bedrijfsleiding en/of het HR-departement.

Hier fungeert Siegfried als gids, observator en begeleider, die ervoor zorgt dat alle partijen en deelnemers aan bod komen. "Insights" helpt als tool om vanaf het eerste moment het individu en de groepsdynamiek in kaart te brengen.

Dit resulteert uiteindelijk in een individueel actieplan voor elke deelnemer, een "communication"-chart voor het team en tips & tricks voor een meer efficiënte teamwerking.

5%

verbeterde klantenbinding kan de winst met 25% – 95% verhogen.
13%

van alle medewerkers voelt zich nauw betrokken bij de organisatie waar ze werken.
50%

van alle volwassenen heeft weleens een baan opgezegd wegens een slecht functionerende leidinggevende.
65%

van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden.
70%

van alle veranderingen mislukt door weerstand vanuit de medewerkers.

Peer Coach

We kraken die harde noot samen

Peer coaching is een interactieve aanpak, waarbij de medewerkers in groepjes van minimaal vijf en maximaal acht deelnemers, concrete cases met elkaar delen. Hierbij wordt op een actieve wijze een techniek (GROW) aangeleerd en loodst Siegfried de deelnemers als attente observator met constructieve feedback naar het gewenste doel.

Het uiteindelijke doel van deze sessies is het helpen oplossen van cases en terzelfdertijd de GROW-techniek in de vingers krijgen.

Executive Coach

Klankbord voor topmanagers

Topmanager zijn is niet eenvoudig. Er heerst een bijzonder hoge druk en je klankborden zijn eerder beperkt. Het kan op dergelijk moment ongelofelijk deugd doen om terecht te kunnen bij een gelijkwaardige gesprekspartner die zonder belang of oordeel kan luisteren. Iemand die je een fris en objectief perspectief kan bieden.

Met de opgedane ervaring als leidinggevende kan hij jou ondersteunen bij heel wat van je uitdagingen: het nemen van moeilijke beslissingen, meedenken over jouw visie en strategie, enz.

Doelgerichte trainingen

Om snel een krachtig resultaat te bereiken.

Vervolgtraining of individuele coaching?

Vervolgtraining

Het valt geregeld voor dat er na één van bovenstaande samenwerkingen een nood naar boven komt die initieel niet geïdentificeerd werd. Dan is het uiteraard steeds mogelijk om een plan op maat uit te tekenen om die knelpunten uit de weg te ruimen.

Individuele training

Het valt eveneens meer dan geregeld voor, dat er medewerkers zijn die de verrijking van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling wel kon smaken. Het is dan mogelijk om naar een persoonlijk groeitraject over te stappen en je ontwikkeling op een persoonlijke manier verder te zetten.

Klaar om je maximaal potentieel te ontdekken?
Laat het ons weten.